Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, samen met de genoemde verwijzingen, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Bright Technical Services (KvK-nummer: 65666682), met u als klant sluiten.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via
info@beloopbarezonnepanelen.nl of per post:
Bright Technical Services
Poolstraat 89
1018 LR, Amsterdam
Bright Technical Services behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij aankoop stemt u ermee in dat de laatste en meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing is.
Artikel 1: Producten
Bright Technical Services verkoopt flexibele zonnepanelen van het merk SUNBEAMsystem, laadregelaars van het merk EPsolar en bijbehorende accesoires welke nodig zijn om een fotovoltaïsch systeem te installeren.
Artikel 2: Betalingen
De prijzen (inclusief BTW) van alle producten staan in de webshop aangegeven. Bright Technical Services behoudt zich het recht voor de prijzen in de webshop aan te passen. Betaling geschiedt via de online betaalservice Mollie, zij verzorgen de betaalservice voor Bright Technical Services. Bij aankopen onder de € 500 inclusief BTW zijn de verzendkosten (á € 14,95) voor uw eigen rekening. Bij aankopen boven de € 500 inclusief BTW zijn de verzendkosten gratis.
Artikel 3: Leveringen
Uw producten worden afgeleverd op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. Het adres kan niet meer gewijzigd worden als het pakket al verzonden is. UPS & PostNL verzorgen de distributie. Bright Technical Services streeft er naar om uw bestelling binnen 15 werkdagen vanaf het moment van bestellen te bezorgen. De producten zijn standaard goed verpakt. Mocht er onverhoopt toch transportschade zijn, dan moet dit binnen 2 dagen gemeld zijn en moet er aangetoond worden dat de schade tijdens het transport is ontstaan. Wij raden u aan uw zending goed te inspecteren voor u tekent voor ontvangst. Uw bestelling wordt geaccepteerd onder voorbehoud van voorraad. Mocht het geval zich voordoen dat er één of meerdere producten niet binnen de beoogde levertijd geleverd kan worden zal Bright Technical Services contact met u opnemen.
Artikel 4: Retour
U mag het product altijd binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. Het product moet dan nog wel verzegeld zijn. Om een retourprocedure in gang te zetten stuurt u een verzoek naar info@beloopbarezonnepanelen.nl. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, moet het product binnen 14 dagen opgestuurd worden. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Let op, het product kan alleen worden teruggestuurd mits de verpakking van het product nog verzegeld is.
Artikel 5: Garantie
Bright Technical Services staat garant voor de kwaliteit van haar producten. Daarom bieden wij standaard 2 jaar fabrieksgarantie op het gehele assortiment. Deze garantie geldt op voorwaarde van een technisch deugdelijke en correcte montage. Voor montage instructies verwijzen wij u naar de website: www.beloopbarezonnepanelen.nl/montage. De garantie vervalt op het moment dat de producten op een incorrecte manier zijn geinstalleerd of gebruikt. De garantieperiode gaat in op de factuurdatum van uw bestelling. Mocht er zich een defect voordoen in deze periode, dan kunt u dit schriftelijk (via post of e-mail) aan ons melden. Om een garantieprocedure in gang te kunnen zetten, moet dit bericht ten minste bevatten:
  1. Een beschrijving van het defect en/of het probleem;
  2. Beeldmateriaal van het defect en/of probleem en;
  3. Bewijs van een deugdelijke en correcte montage en installatie van de producten.
Mochten er vermoedens bestaan dat het defect veroorzaakt is door een incorrecte installatie of foutief gebruik, dan behoudt Bright Technical Services zich het recht voor u om aanvullende informatie te vragen, welke u verplicht bent te overleggen als u aanspraak wilt maken op de bovengenoemde garantie. Bij ontvangst en verificatie van een garantie-aanvraag zal Bright Technical Services besluiten of, en in welke vorm, wij u tegemoet zullen komen. Dit kan zijn in de vorm van een nieuw product of een (deel)betaling van het totaalbedrag van uw bestelling. Hierbij geldt dat het maximale bedrag wat vergoedt wordt het bedrag is van de bestelde en betaalde defecte producten.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Bright Technical Services is niet aansprakelijk voor de schade aan u, aan derden of aan bezittingen die veroorzaakt zijn door gebruik van onze producten. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid vanuit Bright Technical Services. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
Artikel 7: Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@beloopbarezonnepanelen.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat Bright Technical Services uw klacht heeft ontvangen. Als het langer dan vijf werkdagen duurt om uw klacht af te wikkelen ontvang u binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging en wordt u op de hoogte gesteld van de termijn waarop u een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Als Bright Technical Services de klacht niet samen met u kan oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling (zie artikel 8).
Artikel 8: Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.